Informujemy, że w naszym ROD odpady są segregowane. Prosimy aby działkowcy wrzucali tylko odpady ze swich działek do wyselekcjonwanych kontenerów zgodnie z oznakowaniem. Kontery na odpady są opróżniane sukcesywnie. Jednocześnie przypominam o posiadaniu kompostownika na odpady zielone .Zakaz przynoszenia odpadów zielonych (np. skoszonej trawy do kontenera).