W sobotę tj. 2 maja zainstalowano całodobowy monitoring  w rejonie składowania

odpadów komunalnych.

Jest to zewnętrzna kamera IP z promiennikiem podczerwieni usytuowana na

lampie oświetleniowej.

Podgląd z kamery będą posiadały uprawnione osoby z Zarządu ROD.

System rejestracji zdarzeń znajduje się w budynku świetlicy ROD.

Obecny system pozwala w przyszłości na jego rozbudowę nawet do 16 kamer

w celu poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenia ogrodu.