Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku dużo zdrowia

życzy wszystkim działkowcom i ich rodzinom

                 Zarząd ROD Falkowa