Zarząd ROD Falkowa informuje, że rozliczenie zużytej energii

elektrycznej na działce w roku 2023 ulegnie zmianie w związku

ze zmianą przepisów dotyczącą min. działek w ROD.

Zużycie energii do ustalonego limitu tj. 250kWh w obecnym roku

rozliczane będzie po stawkach z ubiegłego roku czyli 0,70zł za 1kWh.

Przekroczenie tego limitu skutkować będzie naliczeniem wyższej

stawki przewidzianej prze ustawodawcę czyli 0,80zł za 1kWh.

Rozliczanie działkowców za zużyty prąd realizowane będzie

na dotychczasowych zasadach czyli w miesiącu październiku.