PLAN PRACY ZARZĄDU ROD „FALKOWA” NA LATA 2016 – 2019

uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 16.04.2016r

  1. Naprawa rur wieży ciśnień – zrealizowane.

  2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – zrealizowane

  3. Naprawa ogrodzenia i malowanie siatki w sektorach II-V – w trakcie realizacji.

  4. Zorganizowanie szkolenia na temat wiedzy ogrodniczej (Brzezna).

  5. Organizacja obchodu 35 lecia istnienia ROD „Falkowa” wraz z dniem Działkowca
    termin 01 pażdziernika br – zrealizowane.

  6. Wyrównanie i utwardzenie drogi wewnętrznej w miarę możliwości finansowych – zrealizowane.

  7. Przeniesienie wody pitnej na teren blisko świetlicy i do świetlicy.

  8. Obniżenie kosztów wywozu śmieci poprzez segregację – w trakcie realizacji.