Informujemy, że w m-cu czerwcu nastąpi przegląd działek.

Zakres przeglądu:

  1. Estetyka i porządek
  2. Kompostownik
  3. Numeracja działek