W dniu 13 maja Zarząd ROD Falkowa wystosował pismo do Komendanta

Miejskiego Policji oraz Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Pismo dotyczy przestrzegania przepisów ruchu drogowego na ul.Botanicznej,

w związku z licznymi skargami działkowców na parkowanie samochodów

wzdłuż ulicy Botanicznej i ograniczenie dojazdu do działek.

Treść pisma poniżej:

 

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego