Zarząd ROD Falkowa przypomina o dokonaniu przelewu opłaty ogrodowej

za działkę, termin wpłaty upłynie 30.06.2023r.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należnej kwoty w wyznaczonym

terminie, ponieważ przekroczenie terminu wpłaty skutkuje automatycznie

naliczeniem ustawowych odsetek.

 

Zgodnie ze Statutem PZD §143 pkt. 1 oraz §144 pkt. 2 po upływie ustawowego

terminu, naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 12,25 procent.

 

Należność prosimy uregulować wyłącznie w formie przelewu na konto

ROD Falkowa w Nowym Sączu.

 

Łącki Bank Spółdzielczy: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001