Prosimy działkowców o dokonanie zaległej opłaty ogrodowej

(wraz z odsetkami) za rok 2016 w terminie do 25.08.2016r.

                                                                            Zarząd ROD Falkowa