Zarząd ROD Falkowa zaprasza do wzięcia udziału w turnieju

tenisa stołowego pomiędzy Sądeckimi ogrodami działkowymi

a  zaprzyjaźnionymi ogrodami ze Słowacji.

Drużyna 2 mężczyzn + 1 kobieta.

 

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do turnieju :

telefonicznie: 600710876  lub

mailowo: [email protected]