W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

 

1.png

Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres kadencji 2015 – 2019;

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres kadencji 2015 – 2019;

3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie;

4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję;

5. w sprawie ustalenia liczby członków:

a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków

b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków

6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął:

1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi,

2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,

3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,

4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych,

5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,

6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,

7. Stanowisko w sprawie programu rozwoju ROD w województwie małopolskim

8. podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady.

17.png

W przerwie Zjazdu odbyły się I posiedzenia organów Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie:

  • Prezesem Okręgu została wybrana Pani Marta Warmuz.

  • I Wiceprezesem wybrano Panią Beatę Bartosz.

  • Wiceprezesem został Pan Robert Czech.

  • Sekretarzem została Pani Ewa Błachut.

  • Skarbnikiem wybrano Panią Zofię Jędrzejek – Chwastek.

W skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie weszli ponadto: Pani Anna Kozyra, Pan Stanisław Oszast, Pan Jan Wolak oraz Pan Jan Wołoch.

Na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie została wybrana Pani Ewa Sugier. I Zastępcą została Pani Maria Motloch, Zastępcą Pani Agnieszka Marek, a Sekretarzem Pani Grażyna Grzybowska.