W dniu 22.04.2017r o godz 12.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w świetlicy ROD „Falkowa” zgodnie z porządkiem zebrania dostarczonym uprzednio przez Zarząd ROD.

W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Krakowie. Frekwencja wynosiła ok. 20%.  Zatwierdzono min:

– sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2016r,

– sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za 2016r,

– uchwalono plan pracy oraz wysokość opłat ogrodowych na rok 2017,

     – uchwalono preliminarz finansowy na rok 2017.

Bardzo istotną kwestią poruszaną na Zebraniu była segregacja odpadów związana z bardzo wysokimi opłatami, które wyniosły ponad 11 000zł. Tak wysokie koszty związane są z tym, że działkowcy nie segregują odpadów do oznakowanych pojemników.                                                                                         Zakup Kamery moniterującej powinien zdyscyplinować diałkowców do rzetelnej segregacji odpadów co spowoduje obniżenie kosztów opłat o połowę a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na poprawę infrastuktury ogrodu.