Zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawcze,

które odbędzie się w dniu  21.04.2018r

     1 termin: godz. 13:30

     2 termin: godz. 14:00