Zarząd ROD „Falkowa” zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 16.04.2016 w świetlicy ROD.

Początek obrad:

w I terminie……..12.30

w II terminie……..13.00

Serdecznie Zapraszamy