Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 29.04.2023r

nastąpi uruchomienie wody ogrodowej.

Zobowiązuje się działkowców do zakręcenia

kranów w altanach oraz w alejkach.