Informujemy, że w dniu 08 maja tj. sobota zostanie uruchomiona woda

ogrodowa.  Uprzejmie prosi się działkowców o sprawdzenie instalacji wodnej,

zakręcenie zaworów i kranów w altanach w celu niekontrolowanego wycieku

wody.

Zarząd  ROD  „Falkowa