Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 25.11.2023r

zostało wyłączone ujęcie wody pitnej.

Ponowne włączenie nastąpi na wiosnę 2024r.