Zobowiązuje się działkowców do zabezpieczenia altan i spuszczenia

wody z kranów na okres zimowy.

 

Zamknięcie wody nastąpi w dniu 16 listopada br.