Zarząd ROD Falkowa informuje o wymianie starych liczników energii elektrycznej, które mają powyżej 15 lat na nowe.

 

  • termin wymiany do 31.10.2017r,

  • koszt licznika 36zł + wymiana,

  • osobą uprawnioną przez Zarząd jest elektryk konserwator, który dokona wymiany, zaplombuje oraz udzieli wszelkich informacji,

  • prosi się o ustalenie terminów wymiany licznika z elektrykiem pod numerem telefonu: 604 427 045,

  • zabrania się otwierania skrzynek elektrycznych, dokonywania napraw i samowolnych podłączeń  bez zgody Zarządu,

  • osoby, które posiadają WLZ (linie zasilania do domku) przewodami DYT, DYP (białe), które nie nadają się do intalacji ziemnej będą musiały je wymienić, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem elektrycznym,

  • prosimy o ostrożność przy wbijaniu na granicach działek od strony linii zasilających wszelkiego rodzaju rurek, prętów itp,

        Nowy Sącz 12.05.2017r                                                Zarząd ROD Falkowa