Przegląd działek

W miesiącu czerwcu br. odbędzie się coroczny przegląd działek. W zakres przeglądu wchodzi:   – Zagospodarowanie i estetyka działek. – Stan alejek przylegających do działek. – Prawidłowa numeracja działek (altan). – Wymagany kompostownik....

OPŁATY OGRODOWE 2022

W dniu 14 maja br. odbyło się Walne Zebranie działkowców  w ROD Falkowa. Zostały przegłosowane wszystkie uchwały zgodnie z przedstawionym uprzednio porządkiem zebrania. Uchwalono min. uchwałę dotyczącą opłat ogrodowych w roku 2022. Termin wnoszonej opłaty zgodnie ze...

Uruchomienie sieci wody ogrodowej

Zarząd ROD Falkowa informuje, że w dniu 7 maja (sobota) zostanie uruchomiona sieć wody ogrodowej. Prosimy wszystkich działkowców o zakręcenie kranów w celu niekontrolowanego wycieku wody.   Zarząd ROD  ...