ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd ROD Falkowa w Nowym Sączu zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Które odbędzie się w dniu  13 maja 2023 r. w  świetlicy ROD

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00  w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

            Członek Zarządu ROD                                                  Prezes Zarządu ROD

                   Olga Kędziora                                                               Tadeusz Orlicz

 

Porządek obrad Walnego Zebrania